MATERIAŁY I INFORMACJE METALURGICZNE

Produkty przez nas oferowane zgodnie PN-EN 124-2:2015-07 dostarczamy z następujących materiałów:

a) Żeliwo szare
b) Żeliwo szare w połączeniu z betonem.

Każdy z materiałów posiada swoje silne strony, dlatego wymaga odpowiedniego podejścia konstrukcyjnego w celu wyeliminowania nieodpowiednich i wykorzystania pożądanych cech materiału.

Wszystkie nasze produkty odlewnicze wykonywane są w formach piaskowych których powolne stygnięcie eliminuje ryzyko wystąpienia naprężeń odlewniczych będących główną przyczyną pęknięć mechanicznych.

 

Charakterystyka rozwiązań technicznych

A. Zamknięcia
Zamknięcia pozwalają na zabezpieczenie przed kradzieżą, nieuprawnionym otwarciem, oraz zapewnia dodatkową stabilność eksploatacyjną:

B. Rygle
Podstawowym rozwiązaniem zamknięć jest zamknięcie ryglowe stosowane we włazach oraz wpustach z żeliwa szarego.

C. Zawiasy
Zawiasy będące również jednym ze sposobów zamknięcia wymagają osobnej uwagi podczas montażu w jezdni. Należy zwrócić szczególną uwagę na to aby najazd kół odbywał się zawsze od strony zawiasu. Przy otwartym wpuście najazd „na zawias” zamknie kratę. Nasze zawiasy montujemy z wysoko jakościowej stali nierdzewnej bądź przy wpustach bocznych z miękkich stopów.

Zabezpieczenia eksploatacyjne

Zabezpieczenia eksploatacyjne pozwalają na zachowanie stabilności konstrukcji i uniknięcie niepożądanych zjawisk wynikających z ruchu ulicznego.

A. Zabezpieczenia przeciwobrotowe

Zabezpieczenia przeciwobrotowe przeciwdziałają obracaniu się pokrywy w ramie np. przy hamowaniu na włazie, co wraz z obróbką mechaniczną i wkładkami amortyzującymi wspomaga ochronę przed klawiszowaniem i dodatkowo wydłuża żywotność wkładek amortyzujących. Obrotowi pokrywy w ramie zapobiegamy poprzez zęby przeciwobrotowe; zaburzenia geometrii konstrukcji

B. Wkładki amortyzujące

Dla lepszego amortyzowania drgań wynikających z ciężkiego ruchu ulicznego opcjonalnie stosujemy wkładkiamortyzujące.Wkładkiamortyzującepozwalają uniknąć mikro-drgań wytwarzanych przez samochody ciężarowe w efekcie podwyższają żywotność włazów, szczególnie w wykonaniu żeliwno-betonowym, oraz zapewniają ich cichą i stabilną pracę. Nasze wkładki montowanesąpoprzezwciskzawszemechanicznie(nie klejone) przy obróbce mechanicznej: w pokrywie lub w korpusie.

C. Punkty podparcia, rozkład sił i stabilność pracy konstrukcji

Włazy i wpusty uliczne podlegają siłom statycz- nym i dynamicznym wynikającym z ruchu uliczne- go. Ważne jest aby siły fizyczne, którym podlegają były należycie rozłożone. Nasze konstrukcje posia- dają dostatecznie szeroką powierzchnię podparcia pokrywy oraz stopy ramy, dzięki czemu siły nacisku rozkładają się na dużą powierzchnię. Zabezpiecza to przed dość charakterystycznym dla dróg zapa

daniem się pokryw w ramie. Dzięki odpowiednim otworom pozwalającym na dodatkowe zakotwienie ramy cała konstrukcja jest stabilniejsza i trwalsza.

Oznaczenie produktów

Zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015-07 wszystkie nasze wyroby są oznaczane w następujący sposób:

  • klasa obciążenia(np.D400)

  • norma EN 124

  • nazwa i logo producenta (OŻO)

  • znak jednostki certyfikującej (ITB)

  • znak budowlany Щ

Dodatkowo włazy we wszystkich klasach obciążenia mogą posiadać oznakowanie specjalne zgodnie z życzeniem klienta (herb lub logo firmy) umieszczone centralnie w polu o średnicy 390 mm.

Na włazach z wypełnieniem betonowym logowanie lub oznaczenie specjalne może być umieszczone na obwodzie pokrywy (części pokrywy wykonanej z żeliwa) lub centralnie na wkładce żeliwnej umieszczonej w niecce betonowej.

Wpusty uliczne mogą być oznakowane napisem zamawiającego na szczeblach rusztów.

Zastosowanie produktów ze względu na klasę obciążenia (wg EN 124) PN-EN 124-2:2015-07

Zastosowanie:
Za wybór odpowiedniej klasy odpowiedzialny jest projektant. W przypadkach budzących wątpliwości wybierana powinna być klasa wyższa.

Grupa 1 (min. klasa A15)
Powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.

Grupa 2 (min. klasa B125)
Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych;

Grupa 3 (min. klasa C250)
Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów usytuowanych przy krawężnikach w obszarze, który mierzony od ściany do ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych 0,2 m;

Grupa 4 (min. klasa D 400)
Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Katalog

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z naszym Katalogiem Wyrobów Kanalizacyjnych. Mamy nadzieję, że pomoże on usprawnić i poszerzyć naszą współpracę.

Pobierz katalog

Nasz certyfikat
Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015-07 i dostarczane z następującymi dokumentami:
  • Certyfikat na zgodność z PN-EN 124-2:2015-07
  • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
  • Gwarancja użytkowania