POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Odlewnia Żeliwa Wincentów sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Wincentowie adres Wincentów 19, 26-200 Końskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000665424, posiadająca numer NIP: 6580002199, REGON: 290124734, zwana „Administratorem”.

 

JAK MOŻECIE SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W sprawach związanych z danymi osobowymi należy się kontaktować z Administratorem na poniższy adres: Odlewnia Żeliwa Wincentów sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Wincentowie adres Wincentów 19, 26- 200 Końskie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@odlewnia-wincentow.pl.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane, w zależności od łączącej na relacji, są przetwarzane w jednym lub kilku z następujących celów:

  1. realizacji zamówień i dostaw towarów, w tym rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych i wykonywania napraw reklamacyjnych lub innego rodzaju zaspokajania roszczeń reklamacyjnych,

  2. odpowiedzi na otrzymywane od Państwa zapytania dotyczące naszej oferty,

  3. realizacji zobowiązań gwarancyjnych,

  4. marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług.

Podanie przez Państwa danych jest niezbędne w celu odpowiedzi na otrzymane zapytania lub realizacji umów, w tym zgłoszeń reklamacyjnych i zobowiązań gwarancyjnych.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH?

Państwa dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:

  1. odpowiedzi na otrzymywane zapytania lub realizacji zamówień i dostaw towarów, w tym rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych i wykonywania napraw reklamacyjnych lub innego rodzaju zaspokajania roszczeń reklamacyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

  2. realizacji zobowiązań gwarancyjnych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

  3. marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów: na adres: Odlewnia Żeliwa Wincentów sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Wincentowie adres Wincentów 19, 26-200 Końskie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@odlewnia-wincentow.pl.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Państwa dane będą przetwarzane co do zasady przez czas realizowania zamówienia i świadczenia usługi, w tym usług reklamacyjnych i zobowiązań gwarancyjnych, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Macie też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

ODBIORCY DANYCH

W toku świadczenia Państwu usług i realizacji umów, w celu ich realizacji, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom takim jak firmy za pośrednictwem których realizowana jest dostawa, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi instalacyjne, naprawcze, prawne, marketingowe.